Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

beroepsrichtingen als zorg en welzijn, handel, verkoop en administratie worden in

samenhang aangeboden. Dit betekent dat je leert via thema’s. In ieder thema komen

onderdelen uit bijvoorbeeld zorg en welzijn en economie voor. Tijdens de lessen

Dienstverlening en Commercie besteden wij aandacht aan het aanleren van algemene

vaardigheden zoals het samenstellen van een gezonde maaltijd of het maken van

een ondernemingsplan en het ontwikkelen van een gewenste beroepshouding. Bij

een goede beroepshouding denk je aan: het nakomen van afspraken, samenwerken,

initiatief tonen, zelfstandigheid, openstaan voor feedback, informatie opzoeken en

verwerken, evalueren en reflecteren. Daarnaast word je ook getraind in vaardigheden

zoals: organiseren, presenteren, communiceren en plannen. Doordat je verschillende

kanten van een heleboel beroepsrichtingen leert kennen en verschillende stages loopt,

wordt het makkelijker om in de vierde klas een goede keuze voor een vervolgopleiding

in het mbo te maken. In de vierde klas word je goed voorbereid op het landelijk Cen-

traal Schriftelijk en Praktisch Examen. Je krijgt dan acht weken lang examentraining.

Naast Dienstverlening en Commercie volg je de vakken:

Nederlands; Engels; economie; keuzevak; maatschappijleer; kunstvakken en lichame-

lijke opvoeding.

Vanaf schooljaar 2016-2017 verandert het intersectorale programma Dienstverlening

en Commercie in Dienstverlening en Producten.

De voornaamste verandering is dat naast de beroepsrichtingen Zorg en Welzijn en

Handel en Verkoop de beroepsrichtingen ICT en techniek onderdeel van het pro-

gramma worden. De rest van het programma komt overeen met het programma van

Dienstverlening en Commercie zoals hierboven staat beschreven.

Onderdelen van het nieuwe programma zijn:

• Organiseren van een activiteit

• Presenteren, promoten en verkopen

• Een product maken en verbeteren

• Een multimediaal product maken

Het vakkenpakket bestaat uit: Nederlands, Engels, Dienstverlening en Producten,

economie, biologie of wiskunde.

DE HTL-ROUTE

Het Marcanti College biedt sinds schooljaar 2013-2014 een zesjarige HTL route aan.

Binnen deze route werken leerlingen vanaf leerjaar 3 aan hun havoprofiel. In projec-

turen leren ze vaardigheden die onmisbaar zijn in de bovenbouw van de havo én ook

het hbo, zoals plannen, samenwerken, onderzoeken, maar ook het maken van het

sectorwerkstuk en loopbaanoriëntatie. In de TL (mavo) kunnen leerlingen zeven vakken

kiezen in plaats van de verplichte zes. Vanaf de derde klas TL volgen leerlingen een

keuzevak dat gekoppeld is aan het havoprofiel dat na het TL-examen gevolgd wordt.