Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

OVER DE SCHOOL

Het Marcanti College is een overzichtelijke school voor kinderen met een VMBO

(Kader, Theoretisch), MAVO of HAVO advies. Het onderwijs is erop gericht dat al onze

leerlingen een diploma halen op het voor hen hoogst haalbare niveau, in een prettige,

uitdagende en ondernemende omgeving, met extra aandacht voor sport, kunst en cul-

tuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen aanwezige talenten verder

te ontwikkelen.

De gemiddelde groepsgrootte van een kader klas is 22 leerlingen. Met deze groeps-

grootte kan de docent en de studieloopbaanbegeleider veel individuele aandacht

geven. Dit maakt dat een leerling zich snel thuis voelt op het Marcanti College. In

onze brugklassen is altijd de mogelijkheid om een niveau hoger te werken dan het

adviesniveau. Dit stimuleert de leerlingen om beter te presteren. Met remedial teaching

ondersteunen we die leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Naast de 4 uur reguliere gymlessen, zijn er voor de 1e klassen, 22 weken lang door

Topscore georganiseerde sportactiviteiten.

Op het Marcanti College bieden wij vier richtingen aan:

• Voor de VMBO Kader leerlingen hebben we het Intersectoraal Programma:

Dienstverlening en Commercie

• Theoretische leerweg

• HTL-route (Havo Theoretische Leerweg)

• Havo

HET INTERSECTORALE PROGRAMMA

Het programma Dienstverlening & Commercie combineert kennis en beroepsvaardig-

heden uit verschillende beroepsrichtingen die je op het mbo kunt kiezen. Voorbeelden

van de te kiezen richtingen zijn; handel, verkoop, administratie, zorg, welzijn, sport,

logistiek en toerisme.

Het volgen van ons intersectorale programma heeft veel voordelen:

• Je hoeft in de tweede klas geen keuze voor een beroepsrichting te maken, dat doe

je pas in de vierde klas.

• Je krijgt een goed beeld van verschillende beroepsrichtingen.

• Je leert vaardigheden aan die je later goed kunt toepassen in het mbo.

Met de opleiding Dienstverlening en Commercie kun je doorstromen naar alle mbo

vervolgopleidingen. Als je op het Marcanti College Intersectoraal onderwijs: Dienst-

verlening en Commercie volgt, krijg je een breed programma aangeboden, waarin

onderdelen uit verschillende beroepsrichtingen aanwezig zijn. Opdrachten vanuit