Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

WOORD VOORAF

WELKOM OP HET MARCANTI COLLEGE!

In deze schoolgids geven wij u praktische informatie over schooljaar 2015-2016.

U leest in deze schoolgids over het Marcanti College in het algemeen, over onze

uitgangspunten, onze onderwijsaanpak en alle extra’s die wij bieden. Andere informa-

tiebronnen zijn het Schoolplan 2012-2016, het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA),

het Leerlingenstatuut en verschillende brochures over onze school. Het valt niet mee

om onze school op papier te presenteren, want er gebeurt natuurlijk nog veel meer op

onze school. De bovenstaande informatie en overige actuele informatie kunt u ook

vinden op onze website:

www.marcanti.espritscholen.nl

.

Op de site van Vensters voor Verantwoording,

www.scholenopdekaart.nl

, bieden wij u

op basis van twintig indicatoren inzicht in onze resultaten. De informatie is afkomstig

van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van onze school zelf.

Wij zijn niet alleen trots op ons onderwijs. Nog belangrijker vinden we dat we goed

met elkaar omgaan. Elke dag laten onze leerlingen en ons personeel dat opnieuw

zien en dit vinden we ook elke dag weer belangrijk. Op onze school mogen we

allemaal anders zijn, maar we vinden het ook belangrijk dat we ons allemaal aan

de afspraken houden. Iedereen mag wat zeggen, maar we willen ook dat iedereen

leert luisteren. We verwachten van onze leerlingen dat ze zelfstandig zijn, maar we

helpen ze ook als ze begeleiding nodig hebben om dat te leren. Schoolprestaties en

het diploma tellen mee, maar ook en misschien wel vooral, vinden we het belangrijk

dat leerlingen zich op het Marcanti College prettig voelen en gelukkig zijn. Op deze

manier zorgen wij samen voor een mooie leeromgeving waarin iedereen vanaf de

eerste dag kan werken aan de eigen ontwikkeling.

Met de uitgebreide informatie in deze schoolgids hopen wij antwoord te geven op de

meeste vragen. Wenst u meer of aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen

met onze school. Achterin deze schoolgids vindt u onze contactgegevens.

S. K. Tan

Directeur Marcanti College

6