Previous Page  49 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 52 Next Page
Page Background

49

PROTOCOLLEN

Zoals op elke school hebben wij op het Marcanti College verschillende protocollen,

hierin omschrijven wij hoe wij op het Marcanti College omgaan met verschillende

zaken, en wat wij van onze leerlingen en personeel verwachten. Deze zijn er op gericht

een prettig leerklimaat te scheppen waarin voor iedereen volop ruimte is voor persoon-

lijke ontplooiing binnen duidelijk vastgestelde grenzen.

De verschillende protocollen kunt u inzien op onze website:

www.marcanti.espritscholen.nl

onder de hoofdstukken “informatie voor ouders” en

“informatie voor leerlingen”.

Welke protocollen kunt u op onze website terugvinden?

• Verzuim, uitstuur en schorsingsbeleid (VUS beleid)

• Het pestprotocol

• Het beleidsplan seksuele diversiteit

• Het gebruiksreglement ICT

• Het leerlingstatuut

• Het klachtenreglement