Previous Page  45 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 52 Next Page
Page Background

KLACHTEN

DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

We doen onze uiterste best kwalitatief hoogstaand onderwijs te leveren. Toch kan

het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dat graag van u. Klachten worden

in principe besproken met de studieloopbaanbegeleider. Als u er met de studieloop-

baanbegeleider niet uit komt, kunt u zich wenden tot de teamleider of directie. Als

de school uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt, kunt u een beroep doen op de

klachtenregeling van de Esprit Scholen. De contactpersoon van het Marcanti College

kan u daarbij helpen, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het Centraal Bureau

van Esprit Scholen.

Klachtenregeling Esprit Scholen

Prinses Irenestraat 59

1077 WV Amsterdam

tel. 020 - 5854811

fax. 020 – 5854824

www.espritscholen.nl

Landelijke Klachtencommissie voor openbaar

en algemeen toegankelijk onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: (030) 280 95 90

45