Previous Page  43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 52 Next Page
Page Background

DE SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES

Gewoon rooster

Verkort rooster

1e lesuur

08.30 - 09.20 uur

08.30 - 09.10 uur

2e lesuur

09.20 - 10.10 uur

09.10 - 09.50 uur

pauze

10.10 - 10.30 uur

09.50 - 10.05 uur

3e lesuur

10.30 - 11.20 uur

10.05 - 10.45 uur

4e lesuur

11.20 - 12.10 uur

10.45 - 11.25 uur

pauze

12.10 - 12.40 uur

11.25 - 11.40 uur

5e lesuur

12.40 - 13.30 uur

11.40 - 12.20 uur

6e lesuur

13.30 - 14.20 uur

12.20 - 13.00 uur

pauze

14.20 - 14.35 uur

13.00 - 13.10 uur

7e lesuur

14.35 - 15.25 uur

13.10 - 13.50 uur

8e lesuur

15.25 - 16.15 uur

13.50 - 14.30 uur

Een enkele keer eindigt de lesdag eerder in verband met docenten- of rapportver-

gaderingen. Er vallen dan geen lessen uit, maar de lessen worden ingekort volgens

bovenstaand “verkort rooster”

Rooster bij afwezigheid van docenten

Bij afwezigheid van een docent krijgen onze leerlingen een aangepast rooster. We

proberen tussenuren te voorkomen, hierdoor kan wel een roosterwijziging plaatsvin-

den. De lessen worden zoveel mogelijk vervangen door een invaldocent. De leerlingen

werken onder leiding van een invaldocent aan hun schoolvakken. Leerlingen kunnen

tijdens tussenuren altijd op school terecht. Roosterwijzigingen staan altijd op de

website van de school:

www.marcanti.espritscholen.nl

Openingstijden

School

dagelijks:08.00 – 17.00 uur

Kantine

dagelijks:08.30 – 14.30 uur

Mediatheek

dagelijks:08.30 – 16.30 uur

43