Previous Page  40 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 52 Next Page
Page Background

40

Omschrijving

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 4 havo 5 havo

Borg boeken *

€ 75,- * *

*

*

*

Leermiddelenfonds

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,- € 45,-

Vrijwillige bijdrage Ouderraad

t.b.v. thema avonden, ouder-

commissie , ouderavonden

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,- € 15,-

Activiteitenfonds**

€ 100,- € 100,- € 100,- € 100,- € 100,-

**

€ 100,-

Introductiekamp

€ 55,-

Spaarsysteem Business-

plusklas v.a. leerjaar 3 ***

start met

sparen

gespaard

€350,-

* De borg voor de boeken, wordt vrijwillig en eenmalig in leerjaar 1 in rekening

gebracht.

Aan het eind van elk leerjaar vindt door Van Dijk Educatie een verrekening plaats.

Eventuele schade aan boeken is voor rekening van de ouders/leerling. Bij uitstroom

wordt het resterend tegoed door Van Dijk Educatie aan u overgemaakt.

** Ouders betalen jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle (vrijwillige)

bedragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het voordeel van deze regeling

is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid. 4 havo zij-

instroom dient rekening te houden met bijkomende kosten voor het school sporttenue

á € 20,-

*** dit spaarsysteem is voor de buitenland reis, en geldt vanaf leerjaar 3 voor leerlingen

die kiezen voor Buisnessplusklas. In leerjaar 3 starten de leerlingen met sparen, het

gespaarde bedrag wordt in leerjaar 4 gebruikt.