Previous Page  38 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 52 Next Page
Page Background

38

ACTIVITEITENFONDS

Wij brengen u € 100,- in rekening voor ons activiteitenfonds. Met deze bijdrage betalen

we de activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren, zoals sportdagen, excur-

sies, culturele activiteiten en klassenactiviteiten.

EXTRA LEERMIDDELEN

De bijdrage voor de extra leermiddelen à € 45,- wordt gebruikt voor de overige leermid-

delen zoals projectboeken, teken- en handvaardigheidsmateriaal, gereedschappen, etc.

OUDERFONDS

Wij vragen u € 15,- bijdrage aan het ouderfonds. Deze bijdrage is voor de school

belangrijk, maar deze bijdrage is niet verplicht. Het ouderfonds wordt gebruikt voor de

organisatie van feestelijke diplomering, introductieprogramma’s en bijzondere culturele

activiteiten.

SCHOLIERENVERGOEDING EN REDUCTIEREGELING

De meeste gemeenten hebben een aparte regelingen voor tegemoetkoming in de

(studie)kosten. Voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn de schoolboe-

ken gratis. De gemeente Amsterdam geeft in het kader van de scholierenvergoeding tot

maximaal € 400,- per kind aan ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen. Daarnaast

geeft de gemeente Amsterdam computers aan kinderen in het voortgezet onderwijs die

opgroeien in huishoudens met een laag inkomen. In sommige gevallen is een beroep

op de Bijzondere Bijstand mogelijk. Kijk voor meer informatie op

www.dwi.amsterdam.nl

of bel (020) 346 36 84. Tot slot is het, voor excursies en

activiteiten mogelijk om een beroep te doen op het noodfonds van de school.

Hiervoor kan contact worden opgenomen met onze schooldirecteur.

BIJKOMENDE KOSTEN

Uit het activiteiten- en ouderfonds wordt het grootste gedeelte van alle bijzondere

kosten betaald. Toch moeten wij u af en toe om een extra bijdrage vragen. De leerlin-

gen dienen zelf te zorgen voor een geldig vervoersbewijs voor het openbaar vervoer

als wij met leerlingen naar een buitenschoolse activiteit ergens in de stad gaan. Ook

voor schoolreisjes en schoolfeesten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Voor

meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Dit verschilt per

leerjaar. Verder dient u zelf te zorgen voor de aanschaf van, schriften, schrijfgerei, een

goede schooltas en zaken als een rekenmachine, geodriehoek, passer en oordopjes.

Leerlingen krijgen van school een pasje waarmee zij kunnen printen en kopiëren. Aan

het begin van ieder schooljaar bedraagt het tegoed €10. Voor een zwart afdruk wordt

5 cent en voor een kleurendruk 10 cent afgetrokken van het tegoed. Als het tegoed is

opgebruikt kan de leerling door bijbetaling het tegoed opwaarderen. Een nieuw pasje,

na verlies of beschadiging, kost €5.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING