Previous Page  37 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 52 Next Page
Page Background

FINANCIËN

De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties.

Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activi-

teiten gefinancierd. Wij doen dan ook een dringend beroep op u deze ouderbijdrage te

betalen. Op basis van de overheidsvergoeding alleen zijn wij niet in staat het onderwijs

op een goede wijze vorm te geven. Uw bijdrage is onmisbaar bij het realiseren van

onze onderwijsdoelstellingen en bij het op verantwoorde wijze geven van onderwijs aan

uw zoon/dochter. De bijdrage bestaat uit het activiteitenfonds, extra leermiddelen en de

vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar. Voor sommige excursies en reizen geldt een eigen

bijdrage. In het overzicht op de volgende pagina’s kunt u per leerjaar aflezen uit welke

onderdelen de vrijwillige ouderbijdrage bestaat.

SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING

Het Marcanti College werkt samen met een extern boekenhuis: Van Dijk Educatie.

Bij dit bedrijf worden de boeken door de ouders besteld. De school verstuurt aan de

ouders apart een folder met aanwijzingen voor het bestellen van de boeken. Voor de

ouders zijn de schoolboeken gratis, er wordt een vrijwillige borg van € 75,- in rekening

gebracht voor de boeken die aan het eind van het schooljaar weer ingeleverd moeten

worden. Het borgbedrag wordt teruggestort wanneer de boeken correct worden inge-

leverd. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de huurboeken. U kunt ervoor kiezen

het borgbedrag niet vooraf te betalen, in dat geval ontvangt u achteraf (bij het niet

correct inleveren van de boeken) een schadefactuur van Van Dijk Educatie, die voor

uw rekening is. De school adviseert om het borgbedrag vooraf te voldoen. Van Dijk

Educatie factureert namens de school de ouderbijdragen aan de ouders. Als u ervoor

kiest, wordt de borg voor de boeken à € 75,- ook in een keer met de ouderbijdragen

aan u gefactureerd. Van Dijk Educatie berekent een klein bedrag aan administratiekos-

ten. Ouders kunnen ervoor kiezen de factuur in één keer of in drie termijnen te voldoen.

Afspraken hierover worden tussen de ouders en Van Dijk Educatie gemaakt. Ouders

blijven verantwoordelijk voor de boeken en het correct inleveren van de boeken

De ouderbijdragen, uitgesplitst in activiteitenfonds, extra leermiddelen en vrijwillige

ouderbijdrage zijn voor schooljaar 2015-2016:

• activiteitenfonds € 100,-

• extra leermiddelen € 45,-

• vrijwillige ouderbijdrage voor het ouderfonds € 15,-

37