Previous Page  33 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 52 Next Page
Page Background

DE REGELS

Zoals alle scholen kent ook het Marcanti College regels. Deze zijn er op gericht een

prettig leerklimaat te scheppen waarin voor iedereen volop ruimte is voor persoonlijke

ontplooiing binnen duidelijk vastgestelde grenzen.

Onze algemene uitgangspunten zijn:

Mensen komen uit verschillende culturen.

Mensen hebben een verschillend geloof.

Mensen verschillen in seksuele geaardheid.

Mensen zien er verschillend uit.

Voor het personeel en de leerlingen van het Marcanti College geldt:

Je mag over al deze dingen verschillend denken, maar wij beledigen niet,

bedreigen niet en discrimineren niet.

DE OMGANGSREGELS EN DE DOEREGELS:

Samen met de leerlingen zijn de omgangs- en doeregels vastgesteld.

De omgangsregels.

1. We hebben respect voor verschillen in elkaars levensovertuiging,

geloof en geaardheid.

2. We discrimineren, beledigen en bedreigen elkaar niet.

3. We roddelen niet over elkaar

4. We zijn beleefd tegen elkaar

5. We pesten elkaar niet.

6. We stelen of vernielen elkaars spullen niet.

7. We schelden en vechten niet

8. We praten ruzies uit.

9. We luisteren naar elkaars mening over gedrag

10. We helpen elkaar ons goed te gedragen.

DOEREGELS:

1. De school is kauwgomvrij.

2. De school is energie drank vrij

3. Wij hebben een gezonde schoolkantine

4. We eten en drinken alleen in de kantine, en tijdens de pauzes op de werkplekken

op de eerste en tweede verdieping.

5. We doen in de klas onze jas uit en onze pet af.

6. We hebben lesmateriaal bij ons en zorgen voor een ongestoorde voortgang van

de les. Apparaten die we niet in de les gebruiken, doen we in onze tas.

7. We zorgen dat het gebouw mooi blijft en we gebruiken de afvalbakken.

33