Previous Page  31 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 52 Next Page
Page Background

31

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Ouders/verzorgers die zich willen opgeven voor de Medezeggenschapsraad kunnen dit

doen bij de heer L.Brouwer (voorzitter MR),

l.brouwer@marcanti.espritscholen.nl.

LEERLINGENRAAD

Vier keer per jaar praat de directie met de klassenvertegenwoordigers. Er wordt dan

gesproken over de kantine, de regels, schoolfeesten, veiligheid en zaken die door

vertegenwoordigers namens de leerlingen naar voren worden gebracht.

KLUISJES

Elke leerling op onze school heeft een eigen kluisje. De school is niet aansprakelijk

voor diefstal of vermissing uit kluisjes. De leerlingen halen aan het einde van het

schooljaar hun kluisje leeg, tijdens de zomervakantie worden alle kluisjes schoonge-

maakt.

ORGANISATIE EN REGELS

De organisatie van onze school is er op gericht een prettig en veilig klimaat te schep-

pen voor iedereen die zich op het Marcanti College bevindt. Het prettige klimaat

scheppen wij door een mooie, verzorgde en veilige leefomgeving. Dit begint al bij de

entree. Wij hebben geen poortjes maar drie conciërges die alle leerlingen bij naam ken-

nen en u vriendelijk ontvangen. Onze schoolwacht, die bestaat uit 3e en 4e klassers,

zorgen in de pauzes samen met onze medewerkers voor de rust en veiligheid in en om

school. Een prettig en veilig klimaat heeft ook te maken met ‘goed met elkaar omgaan’.

Daarom besteden we ook in ons onderwijs aandacht aan veiligheid. In de onderbouw

leren de leerlingen in verschillende projecten hoe ze met elkaar om kunnen gaan en

op welke manier conflicten kunnen worden opgelost. Veel aandacht wordt besteed aan

het voorkomen van pesten, digitaal pesten en veilig internetten. Leerlingen moeten zich

niet alleen prettig en veilig in school voelen, maar ook daar buiten. Daarom hebben

wij een goed contact met de buurt, de politie (buurtregisseur en schoolagent), het

openbaar vervoer en de winkels in de omgeving van het Marcanti College. Enkele

keren per jaar voeren we preventieve kluisjes en klassencontroles uit.

PRINTEN EN KOPIËREN

Leerlingen krijgen van school een pasje waarmee zij kunnen printen en kopiëren.

Aan het begin van ieder schooljaar bedraagt het tegoed €10. Voor een zwart afdruk

wordt 5 cent en voor een kleurendruk 10 cent afgetrokken van het tegoed. Als het

tegoed is opgebruikt kan de leerling door bijbetaling het tegoed opwaarderen. Een

nieuw pasje, na verlies of beschadiging, kost € 5.

CONTACT MET DE SCHOOL

In de appendix vindt u de contactgegevens en bereikbaarheid van onze school.