Previous Page  28 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 52 Next Page
Page Background

scholen nauw samen met de ouder-kind centra met de ouder-kind centra. Van dit cen-

trum zal een ouder-kind adviseur de rol van de schoolmaatschappelijkwerker overnemen.

GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

We hebben een spreekuur van de afdeling preventie van Punt P (tweewekelijks) rond

depressiviteit bij leerlingen.

Schoolarts en schoolverpleegkundige

De schoolarts en de schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur op school.

Leerlingen met vragen of problemen kunnen zelf hun hulp inroepen. Ook ouders/

verzorgers kunnen een gesprek of onderzoek aanvragen voor hun kind. Afspraken

hiervoor kunnen direct gemaakt worden met de GGD of via de school. In de eerste

klas krijgen sommige leerlingen, op advies van de schoolarts van de basisschool, een

uitnodiging om het spreekuur te bezoeken. In de tweede klas vindt een onderzoek

plaats van alle leerlingen. Het adres van de GGD is: Brederodestraat 108, 1054 VH

Amsterdam T: (020) 55 55 727

Interne Contactpersonen

Soms zijn er problemen die de leerling niet aan iedereen kan of wil vertellen. Het

Marcanti College heeft twee interne contactpersonen bij wie leerlingen terechtkunnen

met klachten over pesten, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. Leerlingen

kunnen een interne contactpersoon altijd persoonlijk benaderen of op het spreekuur

komen. Op onze site vindt u de namen en contactgegevens van onze Interne contact-

personen.

Decanaat

Voor een goede keuzebegeleiding, loopbaanbegeleiding en doorverwijzing naar aan-

sluitende vervolgopleidingen kunnen de leerlingen, ouders en leerkrachten een beroep

doen de decaan. Het Marcanti College werkt samen met het MBO om leerlingen zo

goed mogelijk kennis te laten maken met de Mbo-opleidingen en met de mogelijke

toekomstige beroepen. Leerlingen zullen in de verschillende leerjaren op steeds

verschillende wijze kennismaken met de mogelijke vervolgopleidingen. Het Marcanti

heeft twee decanen, mevrouw Göksen-Zayim en de heer M. Honnit.

Mevrouw Göksen-Zayim is per mail bereikbaar via:

s.goksen@marcanti.espritscholen.nl

.

De heer M. Honnit is bereikbaar via:

m.honnit@marcanti.espritscholen.nl

TRAININGEN

Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende trainingen, zoals faalangstreductie,

schoolse- en sociale vaardigheden en omgaan met boosheid.

28