Previous Page  26 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 52 Next Page
Page Background

LEERLINGBEGELEIDING

Naast aandacht voor de vorderingen van de leerling op het gebied van het leerproces

kijken wij ook naar de ontwikkelingen op sociaal- en emotioneel gebied. Beide

realiseren wij door veel aandacht voor individuele leerlingen te hebben, kleine klassen

met een studieloopbaanbegeleider als centrale figuur voor leerlingen en ouders en een

goede verzuimcontrole. Onze leerlingbegeleiding doet er alles aan om problemen op te

lossen. In bepaalde situaties wordt verwezen naar buitenschoolse instanties.

SAMENWERKING MET MUNDUS COLLEGE

Het Marcanti College werkt samen met het Mundus College. Het gezamenlijke aanbod

van deze scholen is breed en begint vanaf praktijk onderwijs tot en met havo onderwijs.

Een van de sterke punten van deze samenwerking is dat leerlingen zonder oponthoud

drempelloos kunnen veranderen van opleiding. Opstroom naar de havo behoort ook tot

de mogelijkheden.

Als blijkt dat het kaderniveau op het Marcanti College in leerjaar 1 t/m 3 niet haalbaar

is, dan stroomt de leerling automatisch door naar het Mundus College. De doorstroom

wordt door beide scholen onderling geregeld. Wij laten leerlingen niet doubleren.

STUDIELOOPBAAN BEGELEIDING

De studieloopbaan begeleider is de centrale figuur voor de leerling. Hij of zij zorgt voor

de persoonlijke begeleiding en houdt de leerresultaten van de leerling scherp.

Tijdens de studieloopbaanlessen wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn

om de studieloopbaan op het Marcanti College en later op het mbo succesvol af te

sluiten. Ook worden de leerlingen begeleid om antwoord te geven op de vragen; wie

ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik nodig om daar te komen. Alle ontwikkeling

worden in een portfolio bijgehouden. De studieloopbaanbegeleider onderhoudt ook de

contacten met ouders.

BEGELEIDING BIJ HET LEREN

Passend Onderwijs

De leerlinggebonden financiering verdwijnt. In plaats daarvan wordt het passend onder-

wijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn verplicht om voor elk kind dat extra ondersteuning

nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven dan

niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek.

Remedial teaching

Voor leerlingen met speciale leerproblemen zijn vier gediplomeerde remedial teachers

beschikbaar, die in overleg met de vakdocenten en de studieloopbaanbegeleider

bekijken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Remedial teachers signaleren

26