Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

Schoolkrant

Onder deskundige leiding maken leerlingen met een talent voor schrijven, vormgeven,

interviewen of organiseren deze krant onder begeleiding van een docent. U vindt

voorbeelden van onze schoolkrant ook op de website

Kennismakingsdagen eerste klas

Aan het begin van het schooljaar is er voor de eerste klassen een introductieweek.

Zo leren de leerlingen elkaar, de studieloopbaanbegeleider (slb’er) en de school snel

kennen. Onderdeel van de kennismaking is ook het introductiekamp voor de eerste

klassen. Een paar weken na de start van het schooljaar gaan alle eerste klassen drie

dagen op kamp.

Schoolfeesten

Een paar keer per jaar is er een schoolfeest. Op deze feesten wordt niet gerookt en

wordt er geen alcohol geschonken. Voordat de leerlingen naar binnen mogen worden

zij op alcoholgebruik en -bezit gecontroleerd. De feesten worden gehouden in de

school zelf.

Schoolreisjes

Elk leerjaar gaat gedurende het schooljaar op schoolreisje.

Weekendacademie

In het weekend huisvest het Marcanti College de Weekendacademie. De Weekend

Academie biedt een plek waar in alle rust gewerkt kan worden. Elke begeleider heeft

vijf jongeren onder zijn hoede, zodat leerlingen voldoende individuele aandacht krijgen

en voldoende hulp bij het plannen en maken van hun huiswerk. De huiswerkbege-

leiding vindt plaats, omdat het de meeste mentale energie en concentratie vergt van

de leerlingen. Leerlingen van het Marcanti kunnen zich ook opgeven voor de Week-

endacademie.

Kopklas

Aan het Marcanti College is een Kopklas verbonden. In deze Kopklas werken maxi-

maal 15 gemotiveerde leerlingen een jaar keihard aan hun taalvaardigheid, om daarna

door te stromen naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Door deze extra

inzet zijn deze leerlingen in staat in te stromen op een hoger niveau.

De Kopklas is administratief verbonden aan AMOS. De leerlingen doen echter binnen

het Marcanti College mee met het grootste deel van het programma van onze eigen

leerlingen.

18