Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

17

Cultuur en sport

Het Marcanti College wil leerlingen breed ontwikkelen, daarom krijgen cultuur en sport

binnen onze school extra aandacht. Elke klas doet een aantal keer per jaar mee aan

activiteiten die georganiseerd zijn door een culturele instelling. Elke leerling krijgt een

CJP-pas. Daarnaast kunnen leerlingen uit de 1e klas, 22 weken meedoen met een

sportactiviteit georganiseerd door Top-score.

Sportactieve school

Het Marcanti College is gecertificeerd als ‘sportactieve school’ toege-

kend door de KVLO (Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding) en

het NOC*NSF. Vanuit een goed werkend vakwerkplan worden de beste

bewegingsvaardigheden uit de leerling gehaald. Bovendien wordt er op

sportief gebied ook van alles buiten de lessen L.O. georganiseerd.

Certificaat Gezonde School

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het

vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel

werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en

medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige school-

omgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke

en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk,

omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere

schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien

speciale aandacht voor het thema “Gezonde schoolkantine” en “Sport

en Bewegen”. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig

landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet

Gezonde School? Kijk dan op

www.gezondeschool.nl

.

Vecon Business School

Het Marcanti College is gecertificeerd als Vecon Buisiness School,

toegekend door Vecon. Vecon staat voor Vereniging van leraren in het

economisch onderwijs. Zo’n veertig scholen in Nederland mogen het

Vecon certificaat voeren. De Vecon Business School kenmerkt zich

door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschap-

pij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van

ondernemerschap en ondernemendheid. Een school met het certificaat

investeert in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie

en Maatschappij.

BUSINESS

SCHOOL