Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

HET HAVO

Leerlingen die met een havo-diploma de school verlaten, kunnen hun schoolcarrière

voortzetten op het hbo (hoger beroepsonderwijs). De havo stelt flinke eisen aan

leerlingen. Ze dienen een brede belangstelling, een goede werkhouding en goede

verstandelijke capaciteiten te hebben. Binnen het Marcanti College kun je kiezen

uit twee profielen, namelijk Science en Business. Binnen het profiel Science passen

Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek, met als extra vak Natuurkunde. Binnen

het profiel Business passen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij met

als extra vak kunst.

PILOT-ICT IN 2 HTL KLASSEN

Het Marcanti College staat altijd open voor innovaties die een verdieping vormen

voor het onderwijs en de lessen voor leerlingen interessanter maken. Daarom zijn

we in schooljaar 2014-2015 een ICT-Pilot gepersonaliseerd leren met Chromebooks

(laptops) gestart. De Chromebooks beschikken over een zeer sterke beveiliging en

cloudopslag. Bovendien zijn de meest populaire Google producten zoals Gmail en

Docs, maar ook specifieke onderwijsapps geïntegreerd. In de praktijk betekent dat dat

leerlingen bij tekenen bijvoorbeeld een eenvoudige versie van het programma AutoCad

kunnen gebruiken. Bij biologie is het mogelijk het menselijk spierstelsel interactief

te bekijken. Voor aardrijkskunde is er een 3D-weergave van het zonnestelsel. De

meeste lesstof is inmiddels digitaal beschikbaar. Een paar vakken zijn nog in ontwik-

keling, daarvoor gebruiken we nog even boeken. Het werken op de Chromebooks

heeft verschillende voordelen. Het behandelen van de stof kan de docent per leerling

differentiëren. De docent ziet precies waar leerlingen zijn met de inhoud van de lesstof.

Lopen ze voor, dan krijgen ze meer werk. Blijven ze achter, dan kunnen ze extra

ondersteuning krijgen. Docenten nemen bijvoorbeeld zelf instructiefilmpjes op die de

leerlingen via YouTube kunnen bekijken. Leerlingen kunnen in Google Docs makkelij-

ker samen aan een project werken. In de klas kan een leerling individueel extra uitleg

krijgen zonder dat de anderen daarop hoeven te wachten. Bij het maken van huiswerk

kan via Hangouts de hulp van een leraar of klasgenoot worden ingeroepen. Bovendien

bieden de Chromebooks in combinatie met de ontwikkeling van programma’s meer

mogelijkheden om onderwijs op maat te geven. Je kunt het echt aan het niveau van de

individuele leerling aanpassen.

RAPPORTEN

Er zijn drie cijferrapporten. Het eerste en het tweede rapport vragen wij u op te halen bij

de studieloopbaanbegeleider. U kunt dan ook met de docenten praten over de presta-

ties van uw kind. De data waarop u de rapporten kunt verwachten, kunt u terugvinden

op de jaaragenda op onze website.

14