Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

HET ONDERWIJS

DE BRUGKLASSEN

Het Marcanti College heeft een tweejarige brugperiode. Ons streven is om de leerling

het hoogst haalbare diploma te laten behalen. Daarom geven wij in elke brugklas

de mogelijkheid op te stromen naar een hoger niveau. Wij bieden leerwegen aan op

Kader, TL en Havo niveau LWOO kinderen worden geplaatst in een reguliere klas. In

onze klassen werken leerlingen met een LWOO advies aan het reguliere programma,

hierdoor hebben zij de mogelijkheid door te groeien naar een hoger niveau. Naast

het reguliere programma is er uitgebreide ondersteuning door Remedial Teaching,

vaardigheidstrainingen en een rekenuur. Door deze gerichte leerlingbegeleiding halen

onze leerlingen hun diploma op een zo hoog mogelijk niveau.

HET VMBO

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) biedt een uitstekende

voorbereiding op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs

(mbo). Na de tweejarige brugperiode gaan de leerlingen verder in de 3e klas HTL, 3e

klas Havo of 3e klas intersectoraal. De leerlingen maken tijdens uitgebreide stages al

vroeg kennis met het werken in de praktijk. Onze school heeft goede contacten met het

bedrijfsleven en met verschillende zorginstellingen. Het Meeting Point legt de contacten

tussen bedrijven, instellingen, stage verleners en de school. Bedrijven en instellingen

kunnen via het Meeting Point opdrachten door de school, de leerlingen, laten uitvoeren.

Het Meeting Point is zelf ook een leerbedrijf voor leerlingen van het Marcanti College.

Als blijkt dat het kaderniveau in leerjaar 1 t/m 3 niet haalbaar is, dan stroomt de leerling

automatisch door naar onze zusterschool, het Mundus College. De doorstroom wordt

door de beide scholen onderling geregeld. Wij laten leerlingen niet doubleren.

DOORSTROOM

We laten de overgang van het Marcanti College naar vervolgonderwijs zo soepel mo-

gelijk lopen. Diverse instellingen geven op het Marcanti College zelf voorlichting over

de verschillende toekomstmogelijkheden, er zijn mogelijkheden voor kennismakings-

dagen op de scholen voor vervolgonderwijs en mogelijkheden voor ‘meeloopdagen’.

Wanneer leerlingen hun keus hebben gemaakt blijft er nog een tijd contact tussen het

Marcanti College en de nieuwe school.