Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

ACTIES OM TE KOMEN TOT “DE VITALE SCHOOL”

Met ingang van schooljaar 2012-2013 zijn de uren voor bewegingsonderwijs (gymnas-

tiek) in de onderbouw verdubbeld, van 2 uur per week naar 4 uur per week. Dat is 2 uur

meer dan op een gemiddelde middelbare school. Onze gymnastiek docenten zijn bij-

geschoold om inactieve leerlingen te herkennen en ze te stimuleren meer te bewegen.

Sportdagen, toernooien en buitenschoolse sportactiviteiten staan hoog op de agenda.

Door het jaar heen worden er sportieve toernooien en sportdagen georganiseerd,

waaronder de Sloterplasloop, een voetbal- en een basketbaltoernooi. In het eerste en

tweede leerjaar duren de buitenschoolse sportactiviteiten van Topscore 22 weken.

In de themalessen van het eerste en tweede leerjaar wordt aandacht besteed aan het

DoIt programma. In dit programma staan gezonde voeding en gezonde leefstijl centraal.

Het aanbod van de schoolkantine is samen met de leerlingenraad onderzocht en in

samenspraak met de leerlingen aangepast. In de school staat een aantal drinkwa-

tertanks. Al onze eerstejaars leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een

waterfles, waarmee ze kosteloos drinkwater uit de watertanks kunnen tappen. Het hele

schoolgebouw, het gebied vóór de ingang en rondom de school geldt als rookvrije zone.

Kortom het Marcanti College is op weg naar “de vitale school”

11