Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

Iedereen krijgt plusuren Nederlands, Engels en wiskunde. Een extra uur dat op zichzelf

staat en een eigen invulling heeft. Deze uren zijn ter voorbereiding op de havo-stof.

HAVO

Leerlingen die van de basisschool een havo-advies krijgen, kunnen op het Marcanti

College vanaf de eerste klas havo onderwijs volgen en net als op een andere havo

school in vijf jaar hun diploma halen. Voor alle leerlingen die instromen met een TL en/

of havo advies, vindt er in leerjaar 2 een determinatie plaats. Dit biedt leerlingen de

mogelijkheid om het havo-diploma in vijf jaar te halen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Het Marcanti College is opleidingsschool van de lerarenopleiding van de Hogeschool

van Amsterdam. In de praktijk betekent dit dat we jaarlijks een aantal studenten oplei-

den om docent te worden. We vinden het belangrijk om een nieuwe generatie leraren

te begeleiden zodat zij bekwaam en bevoegd voor de klas staan. De schoolopleider

begeleidt studenten en houdt intervisie om mogelijke obstakels te overwinnen.

Het Marcanti College is de weg ingeslagen om binnen enkele jaren erkend te worden

als Academische Opleidingsschool. Dit gebeurt in samenwerking met de andere scho-

len binnen hetzelfde bestuur (Esprit scholen), met de Universiteit van Amsterdam en

met de Hogeschool van Amsterdam. Er is intensief contact met andere academische

opleidingsscholen in de regio.

Een academische opleidingsschool zet praktijkonderzoek in om de kwaliteit van het on-

derwijs te verbeteren. Het onderzoek is gericht op leer- en ontwikkelingsvragen welke

leven op het Marcanti College. Denk daarbij aan vragen over de rol van taalbeheersing

bij bètavakken of de effecten van het gebruik van ICT in de les. Het kan ook gaan over

hoe doelstellingen van de school uitgewerkt worden in de lessituatie. Docenten van

het Marcanti College worden opgeleid om dit soort onderzoeken op te zetten en uit te

(laten) voeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van

de aanwezige studenten van de lerarenopleiding. Daarnaast stimuleert de academi-

sche opleidingsschool schoolleiding en medewerkers op een onderzoekende manier

de (eigen) lessituatie te bekijken en daarbij een ontwikkeling op gang te brengen. Ook

hierbij kan dan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van de academische

opleidingsschool.

DE VITALE SCHOOL

De ambitie van het Marcanti College is om een vitale, gezonde en sportieve school

te worden. Het Marcanti College is het project “De vitale school” gestart. Doel van het

project is om onze school binnen 5 jaar te ontwikkelen tot en te profileren als een vitale

school, waarin leerlingen gestimuleerd worden om een actieve en vitale leefstijl te

ontwikkelen.

10